Spoločnosť Hydropol ČR vedeckej obci

Ponuka firmy Hydropol ČR, spol. s r.o. k overeniu účinnosti bezkontaktného systému odvlhnutia/vysušovania/ Hydropol® skúškami "in situ" stále trvá.