Referencie

Od roku 1994, kdy byla metoda odvlhčování Hydropol uvedena na český trh, byla tímto systémem odvlhčeno značné množství domů různých druhů (archiv společnosti).

I když z tohoto množství převážnou většinu tvoří rodinné domy, byly úspěšně sanovány také stavby církevní, občanské, průmyslové i zemědělské. Významnou, stále se rozšiřující skupinu Hydropolem odvlhčovaných staveb pak tvoří památky.

Díky mnohaleté praxi jsou dnes ve statistické evidenci firmy Hydropol ČR, spol. s r.o. četné referenční stavby.

Potenciální zájemci o sanaci vlhkého zdiva se v případě zájmu mohou obracet na vedení fy Hydropol ČR, spol. s r.o., které jim dle jejich specifického zájmu (druhu stavby) a příslušného regionu zajistí prohlídku odpovídající referenční stavby.