Prieskum vlhkých stavieb

Před uzavřením zakázky probíhá průzkum objektu s kontrolním měřením vlhkosti. Při tomto průzkumu zjišťujeme druh a rozsah poškození objektu vlhkostí a zaměřujeme se na vyloučení stavebních vad, které tlakovou zátěží vedou k zavlhání objektu ( poruchy kanalizace, střešních svodů apod. )
Na základě tohoto průzkumu je provedena cenová nabídka a projekt odvlhčení.
Tento průzkum je pro zákazníka bezplatný a můžete si jej objednat v našem online formuláři.

Ukázka poškození vlhkých staveb

Původní stav - projevy poškození vlhkostí

Původní stav

Poškození omítek - projevy poškození vlhkostí

Projevy poškození

Vystoupení vlhkosti nad sanační omítky

Vytoupení vlhkosti