Aktuality

Spoločnosť Hydropol ČR vedeckej obci

Ponuka firmy Hydropol ČR, spol. s r.o. k overeniu účinnosti bezkontaktného systému odvlhnutia/vysušovania/ Hydropol® skúškami "in situ" stále trvá.


Sanácia "Župného domu" v Dolnom Kubíne

Jedným z najvýznamnejších stánkov umenia na Slovensku je Oravská galéria, ktorej administratívne a výstavné centrum sa nachádza v objekte Župného domu v Dolnom...


Už 20 rokov chráni Hydropol staršie budovy pred zánikom

Vážnym problémom mnohých budov je vnikajúca vlhkosť do ich konštrukcií. Murivo nasáva vlhkosť ako huba, pokiaľ nie je, predovšetkým proti zemnej vlhkosti, chránené...


Systém odvlhnutia/vysušenia/ muriva Hydropol®

  • Rieši odvlhnutie/vysušenie/ vonkajšieho i vnútorného muriva
  • Je predpokladom úspešnej sanácie vlhkého objektu
  • U starších objektov nahrádza vloženie izolácií proti zemnej vlhkosti
  • Zvyšuje hodnotu domu až o 15 %
  • Zvyšuje tepelný odpor obvodových stien
  • Zlepšuje kvalitu bývania a znižuje náklady na vykurovanie
  • Úplne vyhovuje požiadavkám pamiatkovej starostlivosti na sanácie chránených objektov
  • Je realizovaný so zárukami na funkciu, kvalitu a odvlhnutie/vysušenie/ muriva v garantovanom rozsahu
  • Je doložený certifikátmi a prehláseniami o zhode (podľa legislatívy ČR §13 zákona č. 22/1997 Sb. v znení noviel)
  • Šetrným spôsobom je ohľaduplný ku vzácnym povrchovým úpravám a so stavbou pevne viazaným umeleckým dielam