Už 20 rokov chráni Hydropol staršie budovy pred zánikom

Vážnym problémom mnohých budov je vnikajúca vlhkosť do ich konštrukcií. Murivo nasáva vlhkosť ako huba, pokiaľ nie je, predovšetkým proti zemnej vlhkosti, chránené...


U mnohých, predovšetkým starších stavieb už táto izolácia nie je k dispozícii, a murivo je tak vydané postupnému rozpadu počínajúcej vlhkosti kresbami na povrchu omietok, soľnými výkvetmi a tvorbou plesní. Vlhké objekty teda nie sú iba kozmetickými chybami, ale predstavujú ohrozenie budovy z titulu čiastočnej straty pevnosti vlhkého muriva, znižujú pohodu prostredia a zdravotnú nezávadnosť obytných priestorov a zvyšujú energetickú záťaž vlhkých budov.

Preto zastáva táto problematika v stavebníctve svoje významné miesto. V priebehu storočí sa rozvíjali rôzne sanačné metódy, z ktorých však mnohé už boli technicky prekonané a zamietnuté. Medzi mnohými možnosťami úspešného riešenia sanácie vlhkého muriva sa v posledných dvadsiatich rokoch presadil bezkontaktný systém odhvlhnutia/vysušenia muriva Hydropol®.

PRIAZNIVÉ REFERENCIE
Doby, kedy bola táto sanačná metóda označovaná za "kúzelnú skrinku", sú preč. Množstvo priaznivých referencií, nech už súkromných vlastníkov domov alebo verejných investorov, zreteľne dokazuje, ako je tento sanačný postup účinný. Dnes už takéto dlhodobé referencie dokladujú, že stála účinnosť tejto vysušovacej metódy prekračuje očakávania. V mnohých európskych krajinách tak vedľa tisíce rodinných domov už boli vysušené mnohé školy, škôlky, sociálne ústavy, správne budovy, cirkevné stavby, iné občianske a priemyselné stavby vrátane kultúrnych pamiatok.

METÓDA
Ako je známe, táto úspešná sanačná metóda, vychádzajúca pôvodne z aktívnej elektroosmózy, bola vyvinutá experimentálne (ako mnohí iné významné postupy) a nie je dodnes podložená vedeckým dôkazom. Preto bola spočiatku braná do úvahy s veľkou nedôverou a skepticky je doposiaľ uvádzaná v posudkoch konkurencie a niektorých odborníkov spojených so staršími sanačnými postupmi. K presadeniu sa v takomto prostredí zostala iba možnosť nastúpiť dlhú cestu praktického dokazovania, a to systematickým a trvalým meraním vlhkosti muriva sanovaných stavieb. A o pozitívnych výsledkoch jasne hovorí štatistika zákaziek, ktorá je realizačnou firmou Hydropol ČR trvalo vedená.
Z dôvodu rozrastajúceho sa záujmu sa vyvinul servis, ktorý je dnes pre každého zákazníka Hydropolu už samozrejmý. Pôvodne z núdze sa tak stala cnosť. Pred zabudovaním zariadenia na odvlhnutie/vysušovanie/ muriva sa mimo iné uskutoční meranie pôvodnej vlhkosti muriva karbidovou metódou. Záznam z merania sa potom doplňuje o výsledky z ďalších kontrolných meraní vlhkosti v zmluvne stanovených časových intervaloch, takže zákazník získava doklad o pôsobení Hydropolu, o pokroku v znižovaní vlhkosti muriva.

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT
Firma Hydropol ČR, spol. s r. o., poskytuje svojim zákazníkom najvyššiu možnú bezpečnosť riešenia zárukou nielen na zariadenie Hydropol, ale aj na úspešné a trvalé zníženie vlhkosti muriva. Túto formu garancie investor spravidla nenachádza u niektorých iných ponúkaných sanačných postupov. S prihliadnutím k uvedenej záruke Hydropolu s väzbou na pravidelné merania vlhkosti muriva predstavuje tento postup cenovo najvýhodnejšiu alternatívu riešenia vlhkosti stavieb. Aj napriek kvalitným službám a obsiahlemu servisu leží cena tejto sanačnej metódy výrazne pod cenou iných sanačných postupov. Výhodná cena Hydropolu je zrejme jednou z príčin jeho úspechu. Práve v období "skromných pokladníc" je preto možné Hydropolom prispieť k zachovaniu hodnotných, i keď zatiaľ vlhkých stavieb. Ako uvedený stavebný postup ukázal, ide to aj bez vysokých nákladov. A ide to aj bez náročných mechanických prác, bez kopania, rezania, vŕtania atď.